تحقیق بررسی فواید و مضرات خرما

تعداد صفحات : 21

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 108 KB

مبلغ : 2500 تومان

تحقیق بررسی انواع خشک‌کن‌های خورشیدی

تعداد صفحات : 54

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 7944 KB

مبلغ : 4500 تومان

پاورپوینت بررسی اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی

تعداد صفحات : 20

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 534 KB

مبلغ : 9000 تومان

دانلود مثال درس نظریه صف بهینه سازی سیستم صف

تعداد صفحات : 6

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 494 KB

مبلغ : 6000 تومان

دانلود مثال درس نظریه صف مدل های مارکوفی

تعداد صفحات : 3

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 139 KB

مبلغ : 2000 تومان

دانلود مثال درس نظریه صف مدل های نمائی و کلاسیک زنجیره های مارکوف

تعداد صفحات : 5

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 675 KB

مبلغ : 6000 تومان

دانلود مثال درس نظریه صف احتمالات حدی زنجیره های مارکوف

تعداد صفحات : 4

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 157 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود مثال درس نظریه صف فرآیندهای پواسون و خواص آن

تعداد صفحات : 5

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 415 KB

مبلغ : 5000 تومان

دانلود پاورپوینت روش های نگهداری گوشت

تعداد صفحات : 28

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 2171 KB

مبلغ : 6500 تومان

خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش های وزن دهی

تعداد صفحات : 10

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 548 KB

مبلغ : 12000 تومان

خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش ویکور

تعداد صفحات : 7

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 459 KB

مبلغ : 10000 تومان

1